سلام آیا مارکهای دیگه که شرینگ هوایی یااینترنتی داشته باشه تمدید میکنید مثله استارست .آی استار ومارکهای دیگه