سلام در نرم افزار جدید دیاموند x1ورژن 3.3.2وورژن های قبل علی رغم اپدیهای متعدد هنوز مشکل روشن شدن دستگاه هنگامی که خاموش است با قطع وصل شدن برق رفع نشده است ودر ورژن جدید پس از رکورد دستگاه قادر به پخش فایل نیست